s.

lecture;
lesson.

Other definitions containing this entry

Ընծայութիւն, ութեան

offer, offering, dedication;
presentation;
թուղթ ընծայութեան, letter of recommendation;
Կոչումն ընծայութեան, catechism;
cf. Ընթերցուածագիր;
— լուսնի, new moon.


Voir tout

s.

ἁνάγνωσις lectio Ընթեռնուլն. ընթերցումն. եւ Բանն գրոց ընթեռնլի. կարդացմունք, եւ գրքին բանը.

Ի վերայ ընթերցուածոց հին կտակարանացն։ Մի՛տ դիր ընթերցուածոց. (՟Բ. Կոր. ՟Բ. 4։ ՟Ա. Տիմ. ՟Դ. 13։)

Կափուցէ՞ք զաչս յընթերցուածոց. (Եղիշ. ՟Գ։)

Ընթերցուած ի Ծննդոց, յԵլից, եւ այլն. (Ճշ.։)

Ի մատնութեան ընթերցուածէն։ Ըստ իւրաքանչիւր ընթերցուածի. (Արշ.։)

Որպէս Գանձակեցին Գրիգոր գրէ ընթերցուածոց մեկնիչն. (Ոսկիփոր.։)

Մեր ընթերցուածս լաւագոյն ունի. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ընթերցուածն իսկ վկայէ ի վերայ նորա. (Եփր. համաբ.։)

Ի սահման կարգի այսր ընթերցուածոյ։ Յայլ ընթերցուածս գրեցի։ Կցորդեմ սմին զընթերցուածն, թէ օր Տեառն եւ այլն. (Նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ընթերցուածագիր

Ընթերցուածասէր

Voir tout