s.

reading;
lectureship, order of lecturers in the church.

s.

Ընթերցումն. եւ Ընթերցողն գոլ ըստ ամենայն առման.

Պատմագրացն, յորոց ըստ յերկար ընթերցողութեան գտի ի նոցանէ, եւ այլն. (Փարպ.։)

քանզի հզօր ես գրչութեամբ եւ ընթերցողութեամբ Արամեան նահանգիս. (Մագ. ՟Ե։)

Վերծանութիւնդ ըստ յունաց (իբր վերաճանաչութիւն՝) ի մերումս թարգմանի ընթերցողութիւն. (Երզն. քեր.։)

Կէս սարկաւագն զԱստուածաշունչ ընթերցողութիւն։ Ոմն զքարոզութեանն վարդապետութիւն, ոմն զընթերցողութիւնն։ Զընթերցողութեանն, եւ զսաղմոսերգութեանն. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընթերցողութիւն ընթերցողութիւնք
accusatif ընթերցողութիւն ընթերցողութիւնս
génitif ընթերցողութեան ընթերցողութեանց
locatif ընթերցողութեան ընթերցողութիւնս
datif ընթերցողութեան ընթերցողութեանց
ablatif ընթերցողութենէ ընթերցողութեանց
instrumental ընթերցողութեամբ ընթերցողութեամբք