adj.

ill-bred, rough, rude;
idle, lazy, sluggish, unoccupied.

adj.

ἁνείμενος remissus ἅφετος dissolutus. Դատարկասուն. դատարկապորտ. թուլամորթ. թողեալ ի կամս անձինն.

Որդի ընդվայրասուն՝ ելանէ լկտի. (Սիր. ՟Լ. 8։)

Ոչ այլուստեք են շնութիւնքն եւ պոռնկութիւնքն, այլ յընդվայրասուն լինելոյ մատաղ մանկըտւոյ։ Իբրեւ զմանկտի ընդ վայրասուն եւ շատխօսս. (Ոսկ. մտթ. եւ Ոսկ. ես.։)