ԸՆԴԵՐԿՈՒԱՆԱՄ ԸՆԴԵՐԿՈՒԻՄ. διστάζω dubita, ambigo Յերկուանալ. դանդաղիլ երկբայութեամբ. երկպառակիլ.

Զամենայն տեսակ տանջանաց, զոր ինչ եւ կամիս հասուցանել ի վերայ իմ, մի՛ հեղգար, եւ մի՛ ընդերկուանար. (Ճ. ՟Բ.։)

Յաղագս այսոցիկ ընդերկուեալք են՝ մարտնչելով ընդ ձեզ։ Եթէ եւս (այսինքն տակաւին) ընդերկուեալ եմք, թէ իբրու այլաբար ունի հոգի։ Եթէ ոք ի ձէնջ ընդերկուիցի, եւ ասասցէ. (Պղատ. օրին. ՟Ա. եւ ՟Ժ. եւ Պղատ. սոկր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ընդերկուանամ
դու ընդերկուանաս
նա ընդերկուանայ
մեք ընդերկուանամք
դուք ընդերկուանայք
նոքա ընդերկուանան
Imparfait
ես ընդերկուանայի
դու ընդերկուանայիր
նա ընդերկուանայր
մեք ընդերկուանայաք
դուք ընդերկուանայիք
նոքա ընդերկուանային
Aoriste
ես ընդերկուացայ
դու ընդերկուացար
նա ընդերկուացաւ
մեք ընդերկուացաք
դուք ընդերկուացայք
նոքա ընդերկուացան
Subjonctif
Présent
ես ընդերկուանայցեմ
դու ընդերկուանայցես
նա ընդերկուանայցէ
մեք ընդերկուանայցեմք
դուք ընդերկուանայցէք
նոքա ընդերկուանայցեն
Aoriste
ես ընդերկուացայց
դու ընդերկուասցիս
նա ընդերկուասցի
մեք ընդերկուասցուք
դուք ընդերկուասջիք
նոքա ընդերկուասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդերկուանար
դուք մի՛ ընդերկուանայք
Impératif
դու ընդերկուացի՛ր
դուք ընդերկուացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդերկուասջի՛ր
դուք ընդերկուասջի՛ք