adj.

baying the moon;
barking at in vain.

adj.

Որ հաջէ ընդ երկինս. ուժգին հաջօղ դէպ ի վեր.

Ընդերկնահաջ մոգութիւն. (Անյաղթ հց. իմ.։)

Շունք տիրասէրք ի տեղւոջ սպանմանն հոլովեալք, եւ գիշերապահ վառմամբ կատաղեալք. ընդերկնահաջ ողբովք հալածականս առնէին զգազանս անապատի. (Արծր. ՟Դ. 11։)