ն.

ἑθίζω assuefacio γυμνάζω exerceo πείθω adstringo, concilio Նոյն ընդ Ընդելացուցանել. սովորեցուցանել, մարզել, կրթել.

Ընդելուցանելով զմիտս իմ մարդկակիր լինել. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Ընդելոյց զնոսա տէրն մեր յառաջագոյն։ Նախ յառաջագոյն ընդելոյց զբերան ի ճաշակ գինւոյ իւրոյ. (Եփր. համաբ.։)

Ընդելանէին ընդելուցանէին (զզօրս). (՟Բ. Մակ. ՟Ժ. 15. յն. մի բայ, կրթէին։)

Զի ժամանակաւն ընդելուցանիցեն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 17։)

Զմատաղ մանկունս առ սակաւ սակաւ ընդելուզանեն (յուսումն)։ Մարքն (թռչնոց) զձագսն սակաւ սակաւ ընդելուզեալ՝ ի բարձունս թռուցանեն. (Ոսկ. յհ. ՟Գ. եւ ՟Ժ՟Բ։) (Լինի անխտիր գրել ց, եւ զ. որպէս փլուցանել եւ փլուզանել. այլ քանզի ընդելուզանել եւ ընդելուցանել են զանազանեալ, վասն որոյ զգուշալի է չգրել նոյնպէս)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ընդելուցանեմ
դու ընդելուցանես
նա ընդելուցանէ
մեք ընդելուցանեմք
դուք ընդելուցանէք
նոքա ընդելուցանեն
Imparfait
ես ընդելուցանեի
դու ընդելուցանեիր
նա ընդելուցանէր
մեք ընդելուցանեաք
դուք ընդելուցանեիք
նոքա ընդելուցանեին
Aoriste
ես ընդելուցի
դու ընդելուցեր
նա ընդելոյց
մեք ընդելուցաք
դուք ընդելուցէք
նոքա ընդելուցին
Subjonctif
Présent
ես ընդելուցանիցեմ
դու ընդելուցանիցես
նա ընդելուցանիցէ
մեք ընդելուցանիցեմք
դուք ընդելուցանիցէք
նոքա ընդելուցանիցեն
Aoriste
ես ընդելուցից
դու ընդելուսցես
նա ընդելուսցէ
մեք ընդելուսցուք
դուք ընդելուսցջիք
նոքա ընդելուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ընդելուցաներ
դուք մի՛ ընդելուցանէք
Impératif
դու ընդելո՛
դուք ընդելուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ընդելուցանիջիր
դուք ընդելուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ընդելուսջի՛ր
դուք ընդելուսջի՛ք