adj.

opposite;
contradictory;

s.

contradicter, opponent;
— լինել, cf. Ընդդիմաբանեմ.

adj.

ἁντιλόγος, ἁντιλογικός contradicens Դիմախօս. հակառակաբան. հակասօղ. դէմ խօսօղ.

Յորում զհակառակն ասաց իբրեւ զընդդիմաբան. (Բրս. հց.։)

Ասէ Յովբ առ բարեկամսն ընդդիմաբանս. (Արշ.։)

Ընդդիմաբան լուտացօղս. (Նար. ՟Ժ՟Ա։)

Միոյ հասարակաց ճշմարիտ հաւատոյ ընդդիմաբանս. (Լմբ. ատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անընդդիմաբանելի

Ընդդիմաբանական

Ընդդիմաբանեմ, եցի

Ընդդիմաբանութիւն, ութեան

Voir tout