s.

magnanimity, long-suffering, patience.

s.

Երկայնմտութիւն. համբերութիւն. լանսրտութիւն.

Զարժանին Աստուծոյ եւ իւրոյ ընդարձակամտութեանն բարբառեցաւ բաղբառ (Յոբ), Տէր ետ ասէ, եւ Տէր էառ. (Սարգ. յկ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընդարձակամտութիւն ընդարձակամտութիւնք
accusatif ընդարձակամտութիւն ընդարձակամտութիւնս
génitif ընդարձակամտութեան ընդարձակամտութեանց
locatif ընդարձակամտութեան ընդարձակամտութիւնս
datif ընդարձակամտութեան ընդարձակամտութեանց
ablatif ընդարձակամտութենէ ընդարձակամտութեանց
instrumental ընդարձակամտութեամբ ընդարձակամտութեամբք