ԷԼԻ ԷԼԻ. գրի եւ ԷՂԻ ԷՂԻ. Բառ եբր. այսինքն Աստուած իմ, Աստուած իմ. (Մտթ. ՟Ի՟Է. 46. եւ այլն։)

Գոչմամբ զէլի էլին՝ գերեցելոյ նախաստեղծին յօգնութիւն կարդայր զհայր. (Գանձ.։)

Բարձրագոչ ձայնիւ գոչէր տէրն ի խաչին զէլի էլին, եւ աւանդէր առ հայր զոգին. (Շ. տաղ.։)