adj.

that judges uselessly;
false, untrue;

adv.

falsely, wrongfully.

adj. adv.

Ի զուր դատօղ, եւ դատելով. տարապարտ. անհիմն. անպատճառ. անիրաւ. յանիրաւի.

Ո՛չ զրադատ ինչ գօսութիւն ծառոյն հասուցանէր. (Ագաթ.։)

Զրադատ վկայ, կամ տուգանք. (Յհ. կթ.։)

Զրադատ ինչ երեւեսցի յաղթութիւնն. (Բուզ. ՟Դ. 8։)