mus. va.

to form an accord, to put in tune, to make harmony.

ն.

ԶՈՒԳԱՁԱՅՆԵԼ. Համաձայնել. յարմարել.

Որ եւ (այսինքն զոր եւ) առ իմս հոգեւորական խորտակումն զուգաձայնել ո՛չ է սխալական. (Նար. ՟Ի՟Ե։)

Որպէս զտասնաղի երգարան զուգաձայնեալ զհոգին եւ զմարմին տասն զգայարանօք. (Լմբ. սղ.։)