adj.

avoiding, abhorring war, desiring peace at all price.

adj.

Ատեցօղ զինուց. որ խորշի ի զինուց եւ ի պատերազմաց.

Զօրականք ... զինատեացք. (Խոր. ՟Գ. 68։)