s.

arsenal, magazine of arms.

s.

ὀπλοθήκη, ὀπλοφυλάκιον armamentarium Տեղի զինուց. զինարան.

Տանել ի ցուցեալ եւ ի կազմեալ զինանոցս. (Պտմ. աղեքս.։)