vn.

to be wounded with a weapon.

ձ.

Զինու հարկանիլ. խոցիլ, վիրաւորիլ.

Ի զինահարիլն բխումն արեան։ Զինահարեալն ի տիգաբուխ վտակահոս կենդանութեանն. (Թէոդոր. մայրագ. եւ Թէոդոր. խչ.։)

Զոր Թովմասն շօշափէր զզինահարեալ մարմինն. (Կիւրղ. ղկ.։)

Զինահարեալ կողիւն աղբիւրացուցեալ բժշկութեան շնորհ վիրաւորեցելոյն Ադամայ. (Գանձ.։)

Թովմայի շօշափեալ զզինահարեալ կողն. (Ոսկիփոր.։)