ն.

ԶԳԵՍՏԱՒՈՐԵՄ ԶԳԵՍՏԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. եւ այլն. cf. ԶԳԵՑՈՒՑԱՆԵԼ.

Զեպիսկոպոսունս եւ զերիցունս զգեստաւորէր պատուական հանդերձիւք. (Ճ. ՟Ա.։)

Ոչխարն ... այն՝ որ զգեստաւորեաց զմերկութիւն Ադամայ եւ ծննդոց նորա. (Անան. ի յհ. մկ.։)

Զմեզ զգեստաւորեալ սրբութեամբ. (Խոր. հռիփս.։)

Զգեստաւորեալ զհեթանոսս առաքելական կոչմամբ եւ այլն. (Շար.։)

Ըստ սովորականին զարդու զինքն զգեստաւորեալ։ Պատուասէր զարդու զնա զգեստաւորեալ։ Որով վայելչապէս զգեստաւորեցոյց յարգանդէ աւազանին. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես զգեստաւորեցուցանեմ
դու զգեստաւորեցուցանես
նա զգեստաւորեցուցանէ
մեք զգեստաւորեցուցանեմք
դուք զգեստաւորեցուցանէք
նոքա զգեստաւորեցուցանեն
Imparfait
ես զգեստաւորեցուցանեի
դու զգեստաւորեցուցանեիր
նա զգեստաւորեցուցանէր
մեք զգեստաւորեցուցանեաք
դուք զգեստաւորեցուցանեիք
նոքա զգեստաւորեցուցանեին
Aoriste
ես զգեստաւորեցուցի
դու զգեստաւորեցուցեր
նա զգեստաւորեցոյց
մեք զգեստաւորեցուցաք
դուք զգեստաւորեցուցէք
նոքա զգեստաւորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես զգեստաւորեցուցանիցեմ
դու զգեստաւորեցուցանիցես
նա զգեստաւորեցուցանիցէ
մեք զգեստաւորեցուցանիցեմք
դուք զգեստաւորեցուցանիցէք
նոքա զգեստաւորեցուցանիցեն
Aoriste
ես զգեստաւորեցուցից
դու զգեստաւորեցուսցես
նա զգեստաւորեցուսցէ
մեք զգեստաւորեցուսցուք
դուք զգեստաւորեցուսցջիք
նոքա զգեստաւորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զգեստաւորեցուցաներ
դուք մի՛ զգեստաւորեցուցանէք
Impératif
դու զգեստաւորեցո՛
դուք զգեստաւորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու զգեստաւորեցուցանիջիր
դուք զգեստաւորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու զգեստաւորեցուսջի՛ր
դուք զգեստաւորեցուսջի՛ք