adj.

Որոյ թեւք են զատուցեալք իւիք՝ յիւրերաց՝ կամ առաւել տարածեալ՝ որպէս ի սաւառնիլն.

Ի միաթեւաց մինչեւ ի բազմաթեւս եւ զատաթեւս, եւ կցաթեւս. (Պիտառ.։)