adj.

hasty, passionate, fiery, wrathful.

adj.

Ցասկոտ. բարկասիրտ. որ ուժգին բրդի ի բարկութիւն.

Մի՛ վասն որոյ ինքն արհամարհիցի, զայրացկոտ լինել. յն. սաստիկ. (Բրս. հց.։)

Ոմն զայրացկոտ՝ յոյժ տրտմէր յեղբարցն. (Վրք. հց. ձ։)

Բնութիւն զայրացկոտ. (Վրդն. սղ.։)