s.

γεωγραφία geographia, descriptio terrae Աշխարհագրութիւն մասնաւոր՝ հողագնտոյս.

Պապայ աղեքսանդրացւոյն համառօտաբար երկրագրութիւն։ Պտղոմէական երկրագրութեանն. (Խոր. աշխարհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif երկրագրութիւն երկրագրութիւնք
accusatif երկրագրութիւն երկրագրութիւնս
génitif երկրագրութեան երկրագրութեանց
locatif երկրագրութեան երկրագրութիւնս
datif երկրագրութեան երկրագրութեանց
ablatif երկրագրութենէ երկրագրութեանց
instrumental երկրագրութեամբ երկրագրութեամբք