adj.

that walks on the earth.

adj.

πεζός pedes, pedestris Որ գնայ քայլէ ի վերայ երկրի. հետեւակ.

Ընդէ՞ր յերկինս թռչիս երկրագնացդ. (Առ որս. ՟Ժ՟Բ։)