adj.

dual;
double.

cf. Երկական.

Եզական, կոփեմ. (երկուորական, կոփոմ. Թր. քեր.։)

Որ ոչ զարուն մեկնէ, եւ ոչ զէգ, եւ ո՛չ զերկուորականն ... եւ որք թարգմանեցինն՝ փոխանակ երկուորականին զբազմաբարն ասացին. (Կիւրղ. թագ.։)

Չունիմք երկուորական անուն յատուկ, այլ յոքնականաւն կոչեմք։ Երկուորական խօսս ոչ ունելով ի բառս մեր. (Վրդն. սղ. եւ Վրդն. օրին.։)

Մերթ որպէս Կրկին. կրկնեալ.

Երկուորական մաշկից. (Մագ. ՟Լ՟Գ։)