adj.

frightful, dreadful, terrible;
timid.

adj.

Ահագին, եւ Ահաբեկ.

Երկիւղագին քան զխորխորատն։ Երկիւղագին սրտիւ. (Նար. ՟Ժ՟Թ. եւ Նար. խչ.։)

Փակեալ ընդ երկիւղագին ահիւ։ Են պէտք երկիւղագին պատրաստութեան. (Փարպ.։)

adv.

ԵՐԿԻՒՂԱԳԻՆ մ.

Ծանեաւ ադամ զնշան գալոյ տեառն ՝ն դժոխս, ծանր ամօթով կայր հիացեալ երկիւղագին (կամ երկաղագին). (Շ. տաղ.։)