adj.

of two years, two years old;
յերկեմենից եւ ի խոնարհ, from two years old and under.

adj.

διετής biennis, bimatus Երկու ամաց. երկու տարուան կամ տարեկան.

Կոտորեաց զամենայն մանկունս ... յերկեմենից եւ ի խոնարհ. (Մտթ. ՟Բ. 16։)