s.

fear;
—ս արկանել, to terrify, to frighten.

ԵՐԿԵՂՈՒԿՍ ԱՐԿԱՆԵԼ. Ահ արկանել. երկեցուցանել. վախ ձգել, վախցընել.

Զարհուրանս եւ երկեղուկս արկանէ. (Խոսր.։)

Ապա այլ իմն երկեղուկս արկանէ. (Սարգ. յկ. ՟Ը։)