adj.

happy, blessed.

adj.

Շնորհազարդ. երանելի. ցանկալի.

Զրկեցաք այսօր յերանաշնորհ ճշմարիտ վարդապետէս. (Վրք. ոսկ.։)

Երգեա՛ կոյս անբիծ՝ երգ հօտապետից երանաշնորհից. (Գանձ.։)

Étymologie