adj.

of the same flock, or company.

adj.

Որ է ի նմին երամէ. դասակից.

Գիշակերք ի թռչնոց ո՛չ ունին համբոյրս ընկերութեան ընդ երամակիցս. (Վեցօր. ՟Ը։)

Լինել արդարոցն երամակից. (Մանդ. ՟Բ։)

Նոցա երամիցն զքեզ ցանկացի՛ր առնել երամակից. (Նեղոս.։)