adj.

that passes, that dies soon, transitory, transient.

adj.

Որ փութով վախճան առնու. արագավախճան. վաղանցուկ.

Եւ թերեւս հակառակին մասն՝ երագավախճան. (Պիտ.։)