s.

drachm, dram;
penny.

Other definitions containing this entry

Դրաքմայ

cf. Դրագմէ.


Voir tout

s.

ԴՐԱԳՄԷ կամ ԴՐԱՔՄԱՅ. Բառ յն. տրախմի՛. δραχμή Դրամակշիռ. դրամ. եւ Տրամ. տիրհէմ, տրէմ. որպէս եւ Դիդրաքմայ՝ է երկդրամեան. այլ քանզի առ աղեքսանդրացիս կրկին էր կշիռ եւ արժէք սոցա քան առ ատտիկեցիս, ըստ այսմ ասի.

Դրագմէն երկու դրամակշիռ է. (Անան. չափ եւ կշռ.։)

Étymologie