adj.

light;
portable;
condescending.

adj.

Դիւրաւ տանելի կամ տարեալ. դիւրընկալ. դիւրիմաց.

Եւ ահա պարզաբար ասացեալ դիւրատար լուսաւորութեամբ յականջս ամենեցուն. (Եղիշ. ՟Բ։)