va.

to harmonize;
to tune.

ԴԱՇՆԱԿԵԼ. Ըստ Հին բռ. մեկնի Նուագել, լաւ եւս՝ Դաշնաւորել յարմարել զձայն ընդ ձայնի։

Մերթ դաշնակելով, եւ մերթ հարթ ասելով. (Աթ. սղ.։)