s.

παραφορά vacillatio Տարաբերումն. աստ անդ դողդոջումն. բանդագուշանք, բաջաղանք. ցնորք.

Թիւրեալ յառ աստուած ընթաց ճանապարհէն՝ խելացնոր դանդաչիւք երերէր. (Հին լծ. Եւագր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դանդաչական

Դանդաչանք, նաց

Դանդաչեմ, եցի

Դանդաչեցուցանեմ, ուցի

Դանդաչկոտ

Դանդաչութիւն, ութեան

Դանդաչումն, ման

Դանդաչուն

Voir tout