s.

Գինդք ականջաց, կամ գնդակալ. կանթ գնդաց.

Ի մրջնառիւծոց՝ ծիլ ոսկէքաղոց՝ կո՛յս քեզ գընդանոց։ Զվարդապետաց քարոզըն սրբոց, զորըս ընդունիս կո՛յս քեզ գընդանոց. (Գանձ.։)