adj.

ԳԻՋԱԿԱՆ կամ ԳԻՃԱԿԱՆ. Խոնաւական, եւ Վաւաշոտական.

Գիջական ախտ, կամ ցանկութիւն, խենեշութիւն. (Իգն.։ Շ. մտթ.։ Դամասկ.։)

Զէգսն եւ զգիջականսն աճեցուցանէ. (Վրդն. ել.։)