adj.

that sinks, hides it self under the earth.

adj.

Որ մտանէ եւ որջանայ ի գետին. սորամուտ.

Ի գետնամուտ եւ ի վիմադարան գազանաց ... ստեւք ասրէից. (Նար. մծբ.։)