adj.

that rolls on the ground.

adj. adv.

Թաւալեալ կամ թաւալելով ընդ երկիր.

Գետնաթաւալ եւ փրփրերախ՝ դիւին խոնարհեալ երկիր պագանեն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)