adj.

that burrows in the earth.

adj.

Բրօղ զգետին. գետինը փորօղ, ինչպէս խոզին քիթը.

Կճղակացեալք էին իբրեւ զգետնաբիր եւ զարմատակերն կնճթաց. (Ագաթ.։)