adj.

surrounded by a river.

adj.

Պատեալ գետով. որպէս հռոմկլայ, զորով պատէր եփրատ.

Յորում բնակեմք յայսմ ամրոցի, ի գետապատ քարանձաւի. (Յիսուս որդի.։)