Բառ յն. γνήσιε μου Ո՛վ հարազատ կամ մտերիմ իմ.

Աղաչեմ զքեզ գենեսիս, հարազատ լծակից իմ, ամենայն հալածական եւ ծեր իբրեւ զիս. (Եփր. փիլիպ.։)