adj.

woolly, hairy.

adj.

Որ բարձեալ ունի ի վերայ իւր զգեղմն. չխուզած, բրդոտ.

Իբրեւ զորոջ անարատ ... ասրաբոյս եւ ստեւագիսակ գեղմնաբարձ մաքուր պատարագ. (Նար. կուս.։)