adj.

καλλίτεχνος, εὕτεχνος pulchram artem factitans, pulchra artis opera edens Որ ունի արուեստ գովելի, եւ գիտակ է արուեստին. քաջարուեստ.

Որպէս երկրագործ գեղեցկարուեստ. այլ դաւաճանեաց անդաստանին. (Պրպմ. ՟Լ՟Ը։)