adj.

very handsome, graceful, glorious.

adj.

Նազելի գեղեցկութեամբ. գերապանծ. շքեղ. չքնաղ.

Ելք ի հեշտասուն գրգրանէ (դրախտին), ի հրաժեշտ գեղեցկանազ բարօրութեանց. (Պիտ.։)