ն.

Գեղեցիկ կերտել, շինել, կազմել.

Յորմէ գահոյքն գեղեցկակերտեցան, զնիւթն անգոսնեալ։ Գեղեցկակերտեալք ի տեղիս տեղիս տաճարք։ Յհ. (իմ. երեւ. եւ Յհ. իմ. պաւլ.։)

Գեղեցկակերտեալ եւ կատարելագործեալ. (Խոսրովիկ.։)