adj.

ԳԱՐՆԱՆԱԲՈՅՍ ԳԱՐՆԱՆԱԲՈՒՂԽ. Ի գարնան բուսեալ, բղխեալ, բողբոջեալ.

Զօրէն գարնանաբոյս ծաղկանց. (Լաստ. ՟Ժ՟Է։)

Գարնանաբուղխ վայելչուիք ծաղկանց. (Ոսկ. լս.։)

Գարնանաբուխ ծաղկազարդ ապաշխարութեամբ ոստօք. (Թէոփիլ. ՟խ. մկ.։)