s.

treasurer;
receiver.

adj. s.

γαζοφύλαξ, θησαυρόφυλαξ Thesauri custos Վերակացու գանձուց. գանձապահ. գանձակալ. խազնատար.

Միթրիդատայ գանձաւորի իւրոյ։ Հրամայեցի գանձաւորաց՝ որ են յասորեստանի։ Իշխան գանձաւորաց. (՟Ա. Եզր. ՟Բ. 11։ ՟Ը. 21. 47։)

Ետ ցսամանասար գանձաւոր. (՟Բ. Եզր. ՟Ե. 14։)

Գանձաւոր էր տեառն (յուդա). (Զքր. կթ.։)

ԳԱՆՁԱՒՈՐ. իբր Գանձօղ.

Մեծն պօղոս՝ յերկրի կողոպտօղն, եւ յերկինս գանձաւորն. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գանձաւոր գանձաւորք
accusatif գանձաւոր գանձաւորս
génitif գանձաւորի գանձաւորաց
locatif գանձաւորի գանձաւորս
datif գանձաւորի գանձաւորաց
ablatif գանձաւորէ գանձաւորաց
instrumental գանձաւորաւ գանձաւորաւք