s.

Բառ անյայտ, որպէս Կեսարութիւն, եւ կամ գլխաւոր դատաւարութիւն.

Հայր սորա ի պալատին զգայիսութեան ունի զպատիւ, յորմէ ամենայն դատաւորք առաքին. (Լաստ. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գայիսութիւն գայիսութիւնք
accusatif գայիսութիւն գայիսութիւնս
génitif գայիսութեան գայիսութեանց
locatif գայիսութեան գայիսութիւնս
datif գայիսութեան գայիսութեանց
ablatif գայիսութենէ գայիսութեանց
instrumental գայիսութեամբ գայիսութեամբք