adj.

Շինեալ ի գաղատոսաց. քարաշէն. սագաշէն.

Գաղատոսաշէն եկեղեցիք։ Ի տաշածոյ վիմաց եւ ի քերածոյ քարանց գաղատոսաշէն իմն յարմարեալ. (Ուռպ.։)