s.

ԳԱՀԵՐԷՑՈՒԹԻՒՆ կամ ԳԱՀԻՐԻՑՈՒԹԻՒՆ. Նախագահութիւն. նախապատութիւն. աւագութիւն.

Առաջնոցն առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ։ (Պիտ.)

Գահերիցութիւնք վերադիտողաց. (Նար. գանձ եկեղ.։)

Բարձ եւ պատիւ խնդրեն, եւ գահիրիցութիւնս (կամ գահերէցութիւնս). (Մանդ. ՟Զ։)

Եւ φιλόπρωτον studium primae sedis գահասիրութիւն։

Մի եւս հակառակել, եւ մի գահերիցութիւն խնդրել. (Բրս. հց. ՟Ժ՟Է։)

Եւ մեք գահերիցութեան եւ իշխանասիրութեան ախտիւ միշտ տանջիմք. (Խոսր. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահիրիցութիւն գահիրիցութիւնք
accusatif գահիրիցութիւն գահիրիցութիւնս
génitif գահիրիցութեան գահիրիցութեանց
locatif գահիրիցութեան գահիրիցութիւնս
datif գահիրիցութեան գահիրիցութեանց
ablatif գահիրիցութենէ գահիրիցութեանց
instrumental գահիրիցութեամբ գահիրիցութեամբք