s.

ԳԱՀԵՐԷՑՈՒԹԻՒՆ կամ ԳԱՀԻՐԻՑՈՒԹԻՒՆ. προεδρεία jus praesidendi, pricipatus, prima sedes Նախագահութիւն. նախապատութիւն. աւագութիւն.

Առաջնոցն առաջագոյն գոլ գահերիցութեամբ։ Պիտ.։

Գահերիցութիւնք վերադիտողաց. (Նար. գանձ եկեղ.։)

Բարձ եւ պատիւ խնդրեն, եւ գահիրիցութիւնս (կամ գահերէցութիւնս). (Մանդ. ՟Զ։)

Եւ φιλόπρωτον studium primae sedis գահասիրութիւն։

Մի եւս հակառակել, եւ մի գահերիցութիւն խնդրել. (Բրս. հց. ՟Ժ՟Է։)

Եւ մեք գահերիցութեան եւ իշխանասիրութեան ախտիւ միշտ տանջիմք. (Խոսր. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահերէցութիւն գահերէցութիւնք
accusatif գահերէցութիւն գահերէցութիւնս
génitif գահերէցութեան գահերէցութեանց
locatif գահերէցութեան գահերէցութիւնս
datif գահերէցութեան գահերէցութեանց
ablatif գահերէցութենէ գահերէցութեանց
instrumental գահերէցութեամբ գահերէցութեամբք