s.

Պատիւ գահու եւ իշխանութեան. աշտիճան պատուոյ. մէրթէպէ, մանսուպ.

Ասա զանուն քո եւ զբախտ եւ զգահաւորութիւն ազգատոհմին քո։ Ծայրագոյն զինուորութեան գահաւորութեան ժամանեալ. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գահաւորութիւն գահաւորութիւնք
accusatif գահաւորութիւն գահաւորութիւնս
génitif գահաւորութեան գահաւորութեանց
locatif գահաւորութեան գահաւորութիւնս
datif գահաւորութեան գահաւորութեանց
ablatif գահաւորութենէ գահաւորութեանց
instrumental գահաւորութեամբ գահաւորութեամբք