adj.

θηριώδης ferus, bellunus Նման գազանի. գազանակերպ.

Հետեւակն եւ գազանատեսակն ( ի կենդանիս) եղեւ յայնցանէ, որ ոչ եւ միով վարին իմաստասիրութեամբ. (Պղատ. տիմ.։)