adj.

Է նիւթական թարգմանութիւն յն. բառիս. ὀλόκληρος integer, totus, universus որպէս Բոլորամասն. ամբողջ. բովանդակ.

Բոլորավիճակ հաստիւք պահեալ զնա, եւ զբոլորն յինքեան նկարագրեալ. (Կիւրղ. գանձ.։)

Ի վերայ բոլորի եւ ամենակատարի եւ բոլորավիճակի եւ լիոյ աստուածութեանն. (Դիոն. ածայ.։)